skip to Main Content

Undervisning

Hvad DU helt konkret kan gøre for at undgå stress – og hvordan du spotter tidlige tegn på stress hos dine medarbejdere.

Stress kommer af, at de ”briller”, man ser på sig selv og sin omverden med, har en fejl. Fejlen gør, at man oplever sig selv og sine omgivelser på en uhensigtsmæssig måde – en måde, der før eller siden fører til stress. For at forebygge stress effektivt er det afgørende, at man formår at undgå fejlen. For at komme ud på den anden side af stress er det afgørende, at man lærer at korrigere fejlen.

De redskaber jeg har udviklet og underviser i er evidensbaserede og er så konkrete, at du umiddelbart efter din deltagelse på kurset dels selv kan undgå stress – og dels kan spotte de tidlige tegn på stress hos dine medarbejdere.

Jeg afholder løbende dette kursus i bl.a. Rambøll.
Se udtalelser fra deltagerne i min undervisning her

Det GODE parforhold. Hvordan du får det, og hvordan du bevarer det.

Det GODE parforhold definerer jeg som værende et med gensidig kærlighed, respekt, loyalitet, oprigtig interesse, samhørighed samt enighed om grundlæggende værdier. Et parforhold, som det føles helt rigtigt at være i. Et parforhold, der er flow i.

På kurset underviser jeg i nøglen til Det GODE parforhold:

  • hvordan du – måske uden at være klar over det – kan komme til at spænde ben for, at dit ønske om det GODE parforhold manifesterer sig.
  • hvilke ting, der mentalt skal være på plads i dig, før du er parat til leve dit ønske om det GODE parforhold.
  • præcis hvordan du får de ting på plads.
  • hvordan det GODE parforhold vedligeholdes.

Kurset er ikke et parforholdskursus – fokus er på, hvad DU skal have styr på og være afklaret med.

Du er meget velkommen til at ringe på 5188 6812 eller skrive til mig, hvis du vil vide mere om min undervisning.