skip to Main Content

Undervisning

Hvordan du spotter de tidlige tegn på stress & hvad du selv skal gøre for at (for)blive mentalt robust.

I den første halvdel af kurset får deltagerne en helt nøjagtig beskrivelse af, hvordan de tidlige tegn på stress ser ud – således at hver kursusdeltager ved præcis, hvad de skal se efter hos såvel sig selv som hos kolleger. I denne halvdel af kurset får deltagerne desuden viden om, hvordan de skal reagere, hvis de møder de tidlige stresssymptomer. Endvidere får deltagerne viden om, hvordan de skelner mellem sund stress og usund stress.

I den anden halvdel af kurset får deltagerne en helt konkret teknik, der – hvis man anvender den, som jeg grundigt angiver – sikrer, at man ikke får stress. I løbet af anden halvdel bliver det også klart, hvad der altid er den mentale/psykologiske årsag til stress.

Kurset er baseret på den nyeste, forskningsbaserede viden, som er omsat til konkrete og praktisk anvendelige redskaber. Således kan du umiddelbart efter din deltagelse på kurset begynde implementeringen af din nye viden.

Jeg afholder dette kursus i bl.a. Rambøll og FRI (Foreningen For Rådgivende Ingeniører).
Se udtalelser fra deltagerne i min undervisning her

Hvilken adfærd hos dig som leder er mest hensigtsmæssig i forhold til at optimere trivsel og undgå stress hos dine medarbejdere samt dig selv?

Dette kursus bygger videre på mit kursus; ”Hvordan du spotter de tidlige tegn på stress & hvad du selv skal gøre for at (for)blive mentalt robust.”.

På kurset får du den præcise forklaring på, hvorfor din ledelse er afgørende for, at dine medarbejdere trives og dermed yder optimalt. Endvidere får du indgående kendskab til de 4 indflydelsesområder, som du skal påvirke dine medarbejdere optimalt på for at udfylde dit ledelsesansvar – og du får præcise anvisninger på, hvad din ledelse skal indeholde for at påvirke de 4 indflydelsesområder optimalt.

På dette kursus får du også indgående kendskab til, hvordan du kan se på dine medarbejdere, at du er lykkedes med ovenstående.

Endelig får du angivet hvilke leveregler, du som leder med fordel kan efterleve for at sikre, at du selv er i overskud mhp. at lede optimalt.

Kurset er baseret på den nyeste, forskningsbaserede viden, som er omsat til konkrete og praktisk anvendelige redskaber. Således kan du umiddelbart efter din deltagelse på kurset begynde implementeringen af din nye viden.

Jeg afholder dette kursus i bl.a. MOE og FRI (Foreningen For Rådgivende Ingeniører).
Se udtalelser fra deltagerne i min undervisning her

Det GODE parforhold. Hvordan du får det, og hvordan du bevarer det.

Det GODE parforhold definerer jeg som værende et med gensidig kærlighed, respekt, loyalitet, oprigtig interesse, samhørighed samt enighed om grundlæggende værdier. Et parforhold, som det føles helt rigtigt at være i. Et parforhold, der er flow i.

På kurset underviser jeg i nøglen til Det GODE parforhold:

  • hvordan du – måske uden at være klar over det – kan komme til at spænde ben for, at dit ønske om det GODE parforhold manifesterer sig.
  • hvilke ting, der mentalt skal være på plads i dig, før du er parat til leve dit ønske om det GODE parforhold.
  • præcis hvordan du får de ting på plads.
  • hvordan det GODE parforhold vedligeholdes.

Kurset er ikke et parforholdskursus – fokus er på, hvad DU skal have styr på og være afklaret med.

Du er meget velkommen til at ringe på 5188 6812 eller skrive til mig, hvis du vil vide mere om min undervisning.