skip to Main Content
Menu

Personlig udvikling

Alle mine kunder kommer til mig, fordi de er interesseret i deres personlige udvikling og ønsker at bruge mig som guide og sparringspartner i forhold til at øge kvaliteten af deres liv på et eller flere områder. Med andre ord mærker alle mine kunder en parathed til i endnu højere grad end hidtil at udleve deres potentiale og være den bedste udgave af, hvem de er.

Mine kunder er personer, der som udgangspunkt er ressourcestærke. Men som samtidig har oplevelsen af, at der er et eller flere områder af deres liv, som kunne fungere bedre, end det er tilfældet. Eller måske de har oplevelsen af, at de kan rykke sig endnu mere, få frigivet endnu flere ressourcer og i endnu højere grad udleve deres potentiale.

Fælles for mine kunder er altså, at de ønsker sparring til at tage et skridt videre i livet. Sparring, der er højt kvalificeret, idet jeg er psykolog med mange års erfaring indenfor mine specialer.

Når du har et ønske om personlig udvikling, om forandring, eller du oplever udfordringer, er det altid fordi, det er tid til at integrere sider af ægte DIG – som hidtil har været skjult for dig. Så de tidspunkter i livet er en potentiel gave, idet du kan vælge at bruge dem til at åbne dine øjne endnu mere for, hvad der gør dig super glad i livet, og hvordan du får ført dine nye indsigter ud i livet.

“Som resultat af vores samtaler kan jeg nu se, at jeg har holdt mig selv tilbage i livet ved at dvæle ved mine indsigter og erkendelser – og ikke i tilstrækkelig grad få sat handling på dem. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kan se det nu, og for at du har hjulpet mig med at få sat skub i at leve mine drømme ud i livet.”
(Lise, Læge)