skip to Main Content

Parterapi

Ofte begynder alvorlig knas i parforholdet med små banaliteter, der sniger sig ind i hverdagen, og som pludselig overskygger alt det, I før elskede ved hinanden. Jo bedre I kender jer selv og hinanden, jo større er muligheden for at have et gensidigt velfungerende forhold præget af kærlighed, respekt og samhørighed. I den forbindelse kan parterapi være meget relevant.

Det er et effektivt spejl, vi får sat op for os selv gennem vores parforhold. Mange par er optaget af at se på, hvad den anden gør galt, eller hvordan den anden burde ændre sig. Men først når vi virkelig begynder at se og forstå os selv i forholdet, kan dynamikken for alvor optimeres. Når du begynder at forstå, hvad det handler om i dig, når du oplever problemer i parforholdet og fx føler dig svigtet, ikke forstået osv. kan parforholdets sande potentiale udleves.

Det er aldrig tilfældigt, når to mennesker vælger at blive par. De uhensigtsmæssige mønstre, der kan opstå i dit parforhold, kan bruges som afsæt til at opnå større selvindsigt og bedre dynamik med din partner og omgivelser i det hele taget.

Nogle af de problemer i parforholdet mange par ønsker hjælp til at løse omhandler kommunikation, nærvær, bagage fra barndommen eller tidligere parforhold og selvværd.

Parterapi er en god ide, når I oplever problemer i parforholdet, men parterapi kan også med stor fordel anvendes som forebyggende indsats.

I parterapien indgår følgende emner typisk:

  • Hvad er motivationen for, at I danner par?
  • Hvilke udfordringer er netop jeres parforhold særligt sårbart
  • overfor, og hvilke forholdsregler kan I tage?
  • Er det fortsat det bedste for jer at være et par?

I løbet af vores samtaler får I konkrete og effektive redskaber til at håndtere de udfordringer, I oplever. Det er redskaber, som I kan bruge fremadrettet i jeres liv sammen, hvis det viser sig at være den bedste løsning for jer at forblive sammen, eller alternativt i nye parforhold.

Læs hvad kunderne siger her