Skip to content

Min metode

Afhængig af hvad der er mest hensigtsmæssigt for dit ærinde hos mig, aftaler vi enten timesessioner á 60 minutters varighed – eller et “Mindtraining Executive” forløb, hvor vi har kontakt 3 dage om ugen (enten ved at vi mødes på mit kontor eller via Teams/telefon), og hvor der er al nødvendig tid til hver samtale.

Jeg arbejder med udgangspunkt i kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi samt coaching.

Den kognitive psykologis essens er, at det er dine tanker, der så at sige udgør glassene i de briller, hvorigennem du ser dig selv, dine omgivelser og fremtiden – og livet i det hele taget. Så når du bærer rundt på ukonstruktive tanker, begrænser de tanker dig i dit syn på dig selv, omverden og din fremtid – og begrænser dig altså i forhold til at udfolde hele dit potentiale. Jeg bruger denne indfaldsvinkel til at hjælpe dig med at blive ekspert i at give slip på de af dine tanker, der begrænser dig.

Den metakognitive psykologi er en videreudvikling af kognitiv teori og terapi og går dybere. Essensen er, at det ikke så meget er dine tanker, der er afgørende for dit velbefindende, men derimod hvilken værdi, du tillægger dine tanker. Jeg har udviklet en teknik til at bevidstgøre dig om, hvordan du værdisætter dine tanker – og som også bruges til at korrigere de værdisætninger, der er uhensigtsmæssige. Endvidere styrker min teknik de af dine værdisætninger, der bringer dig derhen i livet, hvor du ønsker at være.

Coaching bruger jeg som supplement til den kognitive og den metakognitive indfaldsvinkel ved at stille dig netop de spørgsmål, der får dig til at reflektere og hente dine uudnyttede ressourcer frem, samt får dig til at omsætte ressourcerne til praksis.

Jeg har 1:1 sessions, og jeg underviser.