skip to Main Content

Min metode

Jeg arbejder med udgangspunkt i kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi samt coaching – og bruger desuden Enneagrammet og min spirituelle livsanskuelse som arbejdsredskaber. Det er nemlig den kombination, som jeg igennem min karriere og mit liv har erfaret, giver de bedste resultater.

Den kognitive psykologis essens er, at det er dine tanker, der så at sige udgør glassene i de briller, hvorigennem du ser dig selv, dine omgivelser og fremtiden – og livet i det hele taget. Så når du bærer rundt på ukonstruktive tanker, begrænser de tanker dig i dit syn på dig selv, omverden og din fremtid – og begrænser dig altså i forhold til at udfolde hele dit potentiale. Jeg bruger denne indfaldsvinkel til at hjælpe dig med at blive ekspert i at give slip på de af dine tanker, der begrænser dig.

Den metakognitive psykologi er en videreudvikling af kognitiv teori og terapi og går dybere. Essensen er, at det ikke så meget er dine tanker, der er afgørende for dit velbefindende, men derimod hvad du tænker om dine tanker. Med andre ord er det at tænke: “Min mand er irriteret på mig, så nu elsker han mig nok ikke mere” ikke afgørende for dit selvværd og for hvordan, du har det. Det, der er afgørende for dit selvværd og dit velbefindende er derimod, hvilken værdi du tillægger den pågældende tanke – altså hvorvidt du tror på, at tanken er en sandhed. Jeg har udviklet en teknik til at bevidstgøre dig om, hvordan du værdisætter dine tanker – og til hvordan du korrigerer de værdisætninger, der er uhensigtsmæssige. Endvidere styrker min teknik de af dine værdisætninger, der bringer dig derhen i livet, hvor du ønsker at være.

Coaching bruger jeg som supplement til den kognitive og den metakognitive indfaldsvinkel ved at stille dig netop de spørgsmål, der får dig til at reflektere og hente dine uudnyttede ressourcer frem, samt får dig til at omsætte ressourcerne til praksis.

Enneagrammet er en psykologisk model samt et værktøj til bestemmelse af persontype med særligt fokus på at identificere den underliggende motivation for din adfærd. Endvidere er Enneagrammet effektivt i forhold til at identificere hvilken adfærd, du skal justere på for i højere grad at udleve dit potentiale og få has på den udfordring, du har henvendt dig med til mig.

Min spirituelle livsanskuelse indebærer bl.a, at jeg mener, det altid er en potentiel læringsmulighed, når vi befinder os i en svær situation eller møder øvrige udfordringer. De situationer giver os mulighed for at åbne op for resourcer i os, vi hidtil ikke var klar over, vi havde.

Afhængig af hvad der er mest hensigtsmæssigt for dit ærinde hos mig, aftaler vi enten timesessioner á 60 minutters varighed – eller et “Mindtraining Executive” forløb, hvor vi har kontakt 3 dage om ugen (enten ved at vi mødes på mit kontor eller via Teams/telefon), og hvor der er al nødvendig tid til hver samtale.

Jeg har 1:1 sessions, par-sessions og jeg underviser.