skip to Main Content

Lederudvikling

I et samtaleforløb om lederudvikling indgår typisk bl.a. at:

  • du er bevidst om, hvad du både personligt og professionelt vil opnå som leder – og ved hvordan, du opnår det.
  • du lærer dig selv endnu bedre at kende og hviler endnu mere i din lederrolle.
  • du lærer, hvordan du får det bedste frem i dine medarbejdere.
  • du er helt klar over hvilke moralske og etiske rammer, der for dig er indiskutable i din rolle som leder.
  • din måde at kommunikere på er optimal. Dvs. at din kommunikation konsekvent er autentisk og hele tiden bringer dig tættere på det mål, du har for din ledelse.
  • du forstår hvilke mentale og adfærdsmæssige mekanismer, du kan igangsætte hos andre mennesker i og med, at du er den type person og leder, du er – samt at du ved, hvordan du bedst forholder dig til disse reaktioner.

Ligeså vigtigt det er for at være en super god leder, at du er meget dygtig fagligt, ligeså vigtigt er det, at du kender dig selv vældigt godt og evner at benytte såvel dit eget som andres potentiale.

Læs hvad kunderne siger her