skip to Main Content

Lederudvikling

I et samtaleforløb om lederudvikling indgår bl.a. at:

  • du deler dine udfordringer med mig, så jeg kan bidrage til, at du får trukket alle erfaringer ud af det, du oplever – samt at du får integreret dine nye erkendelser i dit virke.
  • du lærer dig selv endnu bedre at kende og hviler endnu mere i din lederrolle.
  • du er bevidst om, hvad du både personligt og professionelt vil opnå som leder – og ved hvordan, du opnår det.
  • du er helt klar over hvilke moralske og etiske rammer, der for dig er indiskutable i din rolle som leder.
  • din måde at kommunikere på er optimal. Dvs. at din kommunikation konsekvent er autentisk og hele tiden bringer dig tættere på det mål, du har for din ledelse.
  • du forstår hvilke mentale og adfærdsmæssige mekanismer, du kan igangsætte hos andre mennesker i og med, at du er den type person og leder, du er – samt at du ved, hvordan du bedst forholder dig til disse reaktioner.

Ligeså vigtigt det er for at være en super god leder, at du er meget dygtig fagligt, ligeså vigtigt er det, at du kender dig selv vældigt godt og evner at benytte såvel dit eget som andres potentiale.

“Jeg vil gerne sige, at jeg er SÅ tilfreds med resultatet af vores samtaler. Jeg var på forhånd godt klar over, at jeg ville have gavn af at få helt greb om, hvordan jeg kunne blive en “optimal” leder (det var jo derfor, jeg henvendte mig til dig), men jeg er ærligt talt overrasket over, hvor stor en forskel vores samtaler har gjort. Nu oplever jeg virkelig, at den person jeg ér går op i en højere enhed med min lederfunktion.”
(Klaus, Revisor)