skip to Main Content

Kommunikationsproblemer i projektteams

Når dit projektteam har problemer med den indbyrdes kommunikation, hjælper jeg ved at:

  • afdække nøjagtigt hvad i kommunikationen, der er årsagen til problemerne.
  • angive helt konkrete løsninger på problemerne.
  • sikre, at løsningerne implementeres.

Når projektteamet har problemer at kommunikere internt i teamet, behøver det bestemt ikke at hænge sammen med, at projektdeltagerne ikke kan lide hinanden.

Oftest bunder problemerne i, at teammedlemmerne – trods bedste intentioner – kommer til at sætte forståelsesbarrierer op for hinanden. Dette sker, fordi de enkelte teammedlemmer ikke er tilstrækkeligt bevidste om, at forskellige mennesker kommunikerer og opfatter forskelligt.

Således handler min indsats om, at teamet får øjnene op for, hvor de hver især henholdsvis sætter forståelsesbarrierne op og optimerer deres kommunikation.

Her kan du læse om min øvrige undervisning.

Du er meget velkommen til at ringe til mig på: 5188 6812 eller skrive til mig, hvis du vil vide mere om min undervisning.