skip to Main Content

Karriereudvikling

I et samtaleforløb, der handler om karriereudvikling, fokuserer vi typisk på fem ting:

  • At du får defineret præcist, hvad der er dit karrieremæssige mål eller næste delmål. Herunder, at du har vished for, at det pågældende mål er oprigtigt værdiskabende for dig.
  • At du har en konkret og overskuelig handleplan i forhold til at nå dit karrieremæssige mål eller delmål.
  • At du eksekverer på målene.
  • At du er klar over, hvor du eventuelt har tendens til at spænde ben for dig selv (både mentalt og adfærdsmæssigt) i forhold til at nå dit mål.
  • At du har en work-other life balance, der fungerer optimalt for dig.

Mange af mine kunder har let ved at have fingeren på deres indre puls i forhold til, om de er dér, hvor det føles rigtigt for dem at være i deres arbejdsliv. De kan løbende mærke, hvornår det er tid til at justere på retningen, indholdet og rammerne – og kan ligeledes mærke, præcis hvad justeringen eventuelt skal være.

Alligevel kan alle opleve at stå et sted, hvor man har en oplevelse af, at der skal ske en justering eller måske et større skift, men have svært ved at få konkretiseret nøjagtigt hvad, hvordan og hvorledes. I de tilfælde kan en professionel sparringspartner gør en mærkbar forskel.

Læs hvad kunderne siger her