skip to Main Content

Få et (endnu) bedre selvværd

At få et endnu bedre selvværd indgår meget ofte enten eksplicit eller implicit i arbejdet med mine kunder. Fordi det at være den bedste udgave af sig selv nødvendigvis indebærer at have et sundt og godt selvværd.

Dit selvværd er den samlede værdi, du tillægger dig selv som menneske. Altså hvad du tror om dig selv. Så jo bedre selvværd du har, jo mere værdi synes du, du har.

Dine overbevisninger om dig selv er som oftest ubevidste. Også selv om du synes, du kender dig selv godt. Hvis du har ukonstruktive overbevisninger om dig selv, så vil du kunne se det ved, at der er et eller flere områder af dit liv, der ikke er i flow.

Dit selvværd spejles nemlig i din ydre verden. Så når der er noget i dit liv, som du har oplevelsen af ikke fungerer optimalt, så er det tegn på, at det er tid til at få et (endnu) bedre selvværd. Altså justere på, hvad du mener om dig selv.

Har du et mindre godt selvværd, tror du negative ting om dig selv. Eksempelvis: “Andre kan gøre en levevej ud af deres passion – men ikke mig”, “Jeg skal altid vise mig fra min bedste side, for at min kæreste elsker mig” eller “Jeg er kun elsk-værdig, hvis jeg tjener xx kr. om året”.

Når dit selvværdsniveau er balanceret højt, hviler du i dig selv og mener, at du har høj værdi og fortjener alt i livet, som du kunne tænke dig. Når det er den indre stemme, du agerer efter, kan du ikke andet end at gøre alt, hvad du selv kan mhp. at forme dit liv i den retning, du ønsker dig. Endvidere formår du at forholde dig konstruktivt til situationer, der ikke går, som du ønsker.

Selvværd skal ikke forveksles med selvtillid. Selvtillid handler om, hvorvidt du har tillid til, at du er god til noget. Synes du, at du er en god ven, eller at du er dygtig til dit job, så har du god selvtillid på de områder af dit liv.

Læs hvad kunderne siger her