Menu

Lene M. Jønsson

Psykolog, cand.psych.

Få konkrete redskaber til at få dine styrker, dine ever og din essens optimalt i spil, så du:

Trives super godt i dit liv.
Bevarer din ro, din styrke og din tillid til livet, når du er udfordret.
Oplever flow.
Træffer gode beslutninger.

Trives
super godt
i dit liv

Bevarer
din ro, din styrke og din tillid

til livet, når du er udfordret

Oplever
flow

Træffer
gode beslutninger

Samarbejdspartnere:

samarbejdspartnere

I nu 14 år har jeg fungeret som psykolog, coach og sparringspartner for både private kunder og for kunder i erhvervslivet.

Fælles for mine kunder er, at de vil være den bedste version af dem selv, så de kan få alt det bedste ud af deres liv.

Mange af mine kunder er sunde og raske mennesker, der generelt er glade for og velfungerende i deres liv, men som ønsker sparring til at tage et skridt videre i deres liv. Sparring, der er højt kvalificeret, idet jeg er psykolog med mange års erfaring indenfor mine specialer.

Andre af mine kunder er personer, der er udfordret af de ting, som livet kan byde på.

Jeg giver både 1:1 sessions og underviser i, hvordan du helt konkret får dine styrker, dine evner og din essens endnu mere frem – og i spil. Det giver dig konkrete resultater på de områder, hvor du ønsker at opdatere dig selv eller oplever udfordringer.

Når du har et ønske om forandring, eller du oplever udfordringer, er det altid fordi, det er tid til at integrere sider af ægte DIG – som hidtil har været skjult for dig. Så de tidspunkter i livet er en potentiel gave, idet du kan vælge at bruge dem til at åbne dine øjne endnu mere for, hvad der gør dig super glad i livet, og hvordan du får ført dine nye indsigter ud i livet.

Min styrke er, at jeg som psykolog med mange års erfaring og specialisering, hurtigt og præcist kan identificere hvor du stiller dig selv forhindringer i vejen i forhold til at være den bedste udgave af dig. Og at jeg kan koge min viden ned til enkle redskaber, du let kan følge med henblik på at få dit potentiale i spil.

Blandt mine kunder er lige mange mænd og kvinder.

Jeg arbejder som psykolog på Østerbro, hvor jeg har mit kontor lige ved Søerne.

Fremgangsmåde

1.

Jeg identificerer hurtigt og præcist, hvor du mentalt og adfærdsmæssigt spænder ben for dig selv og derfor har oplevelsen af, at der er et eller flere områder af dit liv, hvor du ikke helt er der, hvor du ønsker dig at være.

2.

Den indsigt formidler jeg til dig, så du selv tydeligt kan se det og får en aha-oplevelse.

3.

Dernæst sparrer jeg med dig og lærer dig effektive redskaber, som gør at du i endnu højere grad end hidtil kan have dine evner og talenter i spil – og dermed få det allebedste ud af dit liv.

“Ligesom jeg på få minutter kan læse et meget langt kontraktforlæg igennem og gennemskue præcis, hvor det ikke er tilstrækkeligt gennembearbejdet til, at det er klar til underskrift – på samme måde kan du på skræmmende hurtig vis gennemskue, på baggrund af et eller andet jeg har sagt eller ikke sagt, præcis hvor det er, at jeg stiller mig selv forhindringer i vejen. Din faglighed er imponerende.”

(Esben, ingeniør)

Hvis du er interesseret i et samtaleforløb,
så gør vi følgende:

1.

Vi aftaler en enkelt samtale af en times varighed. I løbet af den time danner jeg mig et overblik over, hvad dit ærinde er, og jeg kommer med min anbefaling til, hvilken form og hvilket indhold vores kommende samarbejde skal have, for at du når dit mål.

2.

På baggrund af den times samtale kan du beslutte dig for, om du vil fortsætte i et samarbejde.

3.

Afhængig af hvad der er mest hensigtsmæssigt for dit ærinde hos mig, aftaler vi enten et samtaleforløb bestående af timesessioner á 60 minutters varighed – eller et “Mindtraining-forløb”, hvor vi har kontakt 3-5 dage om ugen (enten ved at vi mødes på mit kontor på Østerbro eller via telefon/Skype), og hvor der er ekstra god tid til hver samtale.

Skal vi arbejde sammen?

Ring direkte på:
5188 6812
Eller send en besked via kontaktformularen nedenfor