Skip to content

Mine kunder er personer, der er ressourcestærke – og som meget ofte er high-performere i deres karriere. Og som samtidig har oplevelsen af, at der er et eller flere områder af deres liv, som det er tid til at opgradere, så de i endnu højere grad udlever deres potentiale.

I nu 21 år har jeg fungeret som psykolog, performance coach, sparringspartner og underviser – for både private kunder og for kunder i erhvervslivet. Min styrke er, at jeg kan koge min ekspertviden ned til effektive og enkle redskaber, som du kan bruge til at skabe markante, positive forandringer i dit liv.

Foruden at have private kunder samarbejder jeg tæt med:

Ørsted

Hvis du er interesseret i et samtaleforløb,
så gør vi følgende:

1.

Vi aftaler en enkelt samtale af en times varighed. I løbet af den time danner jeg mig et overblik over, hvad dit ærinde er, og jeg kommer med min anbefaling til, hvilken form og hvilket indhold vores kommende samarbejde skal have, for at du når dit mål.

2.

På baggrund af den times samtale kan du beslutte dig for, om du vil fortsætte i et samarbejde.

3.

Afhængig af hvad der er mest hensigtsmæssigt for dit ærinde hos mig, aftaler vi enten et samtaleforløb bestående af timesessioner á 60 minutters varighed – eller et “Mindtraining-forløb”, hvor vi har kontakt 3 dage om ugen (enten ved at vi mødes på mit kontor i Hellerup eller via telefon/Teams), og hvor der er ekstra god tid til hver samtale.