Glemt detaljer?

M indtrainer


Mindtraining vil sige at se på, hvorfor du reagerer, som du gør, på det der sker.

Jeg kan meget klart skelne imellem hvilke mekanismer i dig, der er hensigtsmæssige, og hvilke der ikke er - i forhold til, at du oplever den tryghed og glæde indeni, der gør, at du kan navigere optimalt i livet. Eller med andre ord: at du ser virkeligheden, som den er, og ikke som du ønsker, den skal være, eller som du tror, den er.

Jeg har altså en meget veludviklet evne til at se lige præcis, hvor du stiller dig selv forhindringer i vejen for at nå det, du ønsker. Og jeg har en tilsvarende veludviklet evne til at hjælpe dig med at præcisere, hvad det egentlig er, du ønsker.

Når du er bevidst om, hvad det er, du ønsker dig allermest, og du samtidig er bevidst om din indre styrke, kan du frygtløst og optimalt håndtere, hvad livet byder dig og gå efter det, du ønsker.

Uanset hvilken problemstilling du henvender dig med, lærer du enkle og effektive redskaber til at undersøge dine tanker og overbevisninger. Og i løbet af vores samtaleforløb bliver du vejledt og støttet i præcis hvordan, du implementerer dine nye indsigter i dagligdagen, så du får størst muligt udbytte af dem.

Jeg arbejder med kognitiv terapi, coaching og en spirituel indfaldsvinkel.

To indfaldsvinkler - samme resultat:
I et mindtrainingforløb har vi kontakt 3-7 dage om ugen, og i samtalerne bliver der ikke set på uret – der er altid god tid.

Du har også mulighed for at tage timesessioner, hvis det er mest relevant for din henvendelse.

LENE M. JØNSSON

Mindtrainer
Psykolog, cand.psych.
Spirituel Psykolog
TOP